Envoyer à un ami

Gwarancja najwyższej jakości

Abyście w zaufaniu mogli powierzyć nam pod opiekę Wasze dzieci ↓ Lire le descriptif détaillé plus bas ↓

Gwarancja najwyższej jakości

Abyście w zaufaniu mogli powierzyć nam pod opiekę Wasze dzieci ↓ Lire le descriptif détaillé plus bas ↓

Strona główna > A savoir > Gwarancja najwyższej jakości

Założony w 1992 zespół stowarzyszenia Objectif Science Science La science est désormais l’affaire de tous. Découvrez la science d’une manière ludique et active. Nous vous proposons d’en découvrir plus sur nos expéditions à la voile, découverte du plancton. International posiada nie tylko ogromną wiedzę w dziedzinie organizacji i zarządzania najwyższej jakości obozami wakacyjnymi ale także wynikające z ogromnego doświadczenia umiejętności tworzenia modeli edukacyjnych i organizacyjnych realizowanych na podstawie najlepszych pomysłów.

Powyższe umiejętności pozwalają nam na dostarczenie gwarancji najwyższej jakości.

 Karta bezpieczeństwa oraz procedury

- Nasze Procedury Wewnętrzne gwarantują obecność jednego opiekuna w grupie pięciorga dzieci niezależnie od grupy wiekowej (w przeciwieństwie do powszechnie stosowanej praktyki przydzielania pod opiekę jednego wychowawcy grupy dwanaściorga dzieci)

- Zapewniamy maksymalne bezpieczeństwo podczas wszystkich zaplanowanych przez nas zajęć, zarówno tych organizowanych wewnętrznie jak i świadczonych w formie usług

- Sporządzony przez nas zbiór obowiązujących zasad jest wywieszony w miejscach widocznych na terenie całego obozu, z którymi każda osoba w zespole jest zobowiązana się zapoznać

- O naszej obecności powiadomiona została Dyrekcja Młodzieży i Sportu we Francji (Direction Départementale de la Jeunesse & des Sports en France), Stowarzyszenie Obozów Quebecu i Kanady (Association des Camps du Québec au Canada) oraz wszystkie inne zainteresowane organizację, które winny być powiadomione znajdujące się w pobliżu naszych placówek. Powiadomiliśmy także straż pożarną, żandarmerię, policję oraz usługi socjalne i weterynaryjne w celu udzielenia nam pomocy w razie gdyby zaszła taka potrzeba.

- Przeprowadzamy regularne i rygorystyczne kontrole wszystkich naszych placówek

- W przeciwieństwie do najbardziej rozpowszechnionych praktyk zatrudniania wychowawców w wieku od około 16 do 22 lat, nasi wychowawcy są w większości w przedziale wiekowym od 20 do 45 lat. Szkolona młodzież jest obligatoryjnie łączona w pary z naszymi najstarszych wychowawcami, których spora część jest rodzicami co wpływa na wzrost ich poczucia odpowiedzialności.

 Cztery różne sposoby na to jak skontaktować się z nami i Waszymi dziećmi

- Strona internetowa obozu na który jest zapisane Wasze dziecko jest regularnie aktualizowana oraz dodawane są zdjęcia i komentarze uczestników. Kto wie, być może dzisiaj to Twoje dziecko zostawi komentarz o tym jak spędziło swój dzień?

- Wasze dzieci mają do dyspozycji budkę telefoniczną oraz komputery we wszystkich centrach wakacyjnych, za pomocą których mogą się z Wami skontaktować telefonicznie lub mailowo w wolnym czasie pomiędzy zajęciami.

- Istnieje także możliwość skontaktowania się z dyrektorem lub dyrektorką każdej placówki w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tego jak Wasze dzieci spędzają z nami swój czas lub w celu przekazania im wiadomości.

- W przypadku zaistnienia potrzeby zdobycia dodatkowych informacji od osób pośredniczących, których nie udalo Wam się uzyskać za pomocą trzech podanych powyżej sposobów komunikacji, istnieje także opcja skontaktowania się z dyrektorem generalnym stowarzyszenia.

- Szczegóły dotyczące wszystkich wymienionych możliwości kontaktu zostaną Wam podane podczas zapisu Waszych dzieci na obóz.

 Prawdziwe wakacje dla Waszych dzieci

- Chociaż może Wam się to wydawać oczywiste, jednym z celów Projektów Naukowych opracowanych przez naszych nauczycieli oraz dostosowanych do indywidualnych wymogów edukacyjnych każdego obozu, jest „sprawienie, aby wszyscy uczestnicy spędzili z nami cudowne wakacje”.

- To oznacza, że nawet w przypadku gdy tematy poruszane podczas zajęć są z natury poważne i wymagają skupienia, naszym najważniejszym celem jest zapewnienie aby każdy spędził z nami wspaniały czas.

- Powyższe przejawia się jest pod postacią licznych momentów czystego szczęścia realizowanych w formie niezapomnianych wieczorów, niesamowitych ballad na tle wspaniałych krajobrazów, spotkań za każdym razem bardziej interesujących...

- Ale także w sposób spontaniczny, dzięki poczuciu humoru który charakteryzuję członków naszej grupy, ich niesamowitej energii, zabawnych i inteligentnych wyzwań oraz spontanicznych gier.

  Jednakowe ceny bez względu na wybrane zajęcia

- Wysokość opłaty za uczestnictwo w naszym obozie jest taka sama bez względu na poruszaną tematykę. W ten sposób, możecie wybrać temat którym pasjonują się Wasze dzieci bez brania pod uwagę względów finansowych.

- Wszystkie ceny są utrzymywane na najniższym poziomie

- Za taką samą cenę, nasze obozy są trzy razy lepiej wyposażone niż pozostałe tego samego typu wyjazdy we Francji

 Szkolenia naszych nauczycieli odbywają się regularnie i są na najwyższym poziomie

- Nasi pedagogowie biorą udział w kursach szkoleniowych dla moderatorów, i/lub dyrektorów. Najczęściej są oni nauczycielami, inżynierami oraz naukowcami, czasem też dyrektorami badań oraz ekspertami w dziedzinie programów społeczno-kulturalnych.

- Przed podjęciem pracy w naszej placówce, wszyscy członkowie naszej grupy uczestniczą w szkoleniach obligatoryjnych, podczas których poruszane są takie tematy jak „Nauczanie nauk ścisłych według Objectif Sciences International” oraz „Zarządzenie projektem naukowym przez młodzież”.

- Oferujemy im także solidne szkolenia uzupełniające - techniczne lub pedagogiczne. Każde szkolenie jest prowadzone we współpracy z różnymi Uniwersytetami, Centrami Badawczymi oraz Firmami Wysokich Technologii a także z Ministerstwem Młodzieży, Sportu, Edukacji i Środowiska lub Badań.

- Przed rozpoczęciem każdego obozu, nasi wychowawcy uczestniczą w wielu spotkaniach nauczycielskich celem przygotowania zajęć. W ramach każdego obozu, poza przygotowaniem i rozwinięciem Projektu Nauczania przygotowujemy także Karty Zajęć, Pakiety Edukacyjne oraz Karty Projektu, które są zatwierdzane przez naukowców oraz inżynierów prowadzących badania naukowe.

 Zajęcia związane bezpośrednio z Badaniami

- Nawiązujemy nowe relacje z naukowcami i inżynierami w kraju, w którym realizujemy nasz projekt w celu zatwierdzenia zawartości naszych zajęć oraz podzielenia się z nimi odkryciami uczestników naszych obozów.

- Laboratoria i firmy wysokiej technologii dostarczają nam ekspertów, których zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na najtrudniejsze pytania Waszych dzieci. Dla najbardziej zaawansowanych grup wiekowych, eksperci są dostępni każdego dnia celem udzielenia odpowiedzi na pytania drogą telefoniczną lub mailową.

- Nawet te materiały naukowe, które są rzadkie i drogie ale niezbędne Waszym dzieciom do przeprowadzenia badań naukowych oraz możliwe do przetransportowania, będą dostarczone bezpośrednio na teren naszej placówki, co zdarza się rzadko w przypadku innych tego typu obozów organizowanych na całym świecie.

- Jeżeli materiały naukowe z jakiegoś powodu nie mogą być przetransportowane, Wasze dzieci będą mogły skorzystać pod kontrolą doświadczonych techników z laboratorium lub fabryki, które takimi materiałami dysponują, co także stanowi wyjątek pośród reszty tego typu obozów naukowych.

 Bezpośredni dostęp do naszej grupy

- Każdego roku na wiosnę organizujemy spotkania informacyjne dotyczące wszystkich Centrów Obozów Naukowych w celu umożliwienia uczestnictwa wszystkim zainteresowanym bez względu na miejsce zamieszkania. Spotkania są organizowane celem zapewnienia Wam możliwości poznania naszych nauczycieli, wychowawców oraz osób z którymi współpracujemy, a także byłych uczestników obozów i ich rodziców.

- Jeżeli odprowadzicie Wasze dziecko bezpośrednio na teren placówki obozu lub na dworzec, z którego organizowanych jest wyjazd, będziecie mieli okazję spotkać naszych wychowawców i przedyskutować zaplanowane zajęcia, nasz plan nauczania oraz stosowane przez nas metody badawcze itd.

- W sobotę poprzedzającą koniec obozu, dzieci i młodzież przygotowują wystawę oraz/lub konferencję na temat przeprowadzonych przez nich badań. Ten magiczny moment dostarcza rodzicom,którzy wyrazili chęć przybycia do Centrum Obozów Naukowych dzień wcześniej wspaniałej okazji do dyskusji z naszymi wychowawcami.

- Z okazji Nowego Roku organizujemy spotkania podsumowujące, które odbywają się w takiej samej formie jak spotkania informacyjne organizowane na wiosnę. Rodzice, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w naszej pracy dydaktycznej, będą mieli okazję wziąć udział w naszych Noworocznych zajęciach oraz świętować z nami Nowy Rok w formie uroczystej kolacji. Jest to wspaniała okazja aby wspólnie dopracować nasz program nauczania celem osiągnięcia perfekcji w realizacji naszych zajęć.

- Spotkania organizowane w trakcie całego roku są wspaniałą okazją do złożenia nam wizyty. Wasze dzieci także będą miały możliwość ponownego spotkania się oraz wymienienia wspomnieniami, fotografiami oraz podzielenia się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami naukowymi. Spotkania są najczęściej organizowane w weekend.

Jeżeli chcielibyście wspomóc nasze stowarzyszenie, możecie się do tego przyczynić [rozwieszając nasze plakaty] w Waszej okolicy !

Nos partenaires

Voir également