Envoyer à un ami

Wyjedź na obóz naukowy już w najbliższe wakacje!

Poszukujecie : Wakacji na łonie natury, które uwrażliwią Wasze dzieci na środowisko? Oryginalnych i wysokiej jakości zajęć dla małego odkrywcy, które pozwolą mu odkryć tajemnice bioróżnorodności, geologii, architektury, modelarstwa lotniczego, czy archeologii? Solidarnego wyjazdu, który nauczy Wasze dziecko, jak działać na rzecz zrównoważonego rozwoju i pozwoli mu odkryć inne kultury? Nietypowych kolonii językowych, na których dziecko oprócz nauki języka będzie miało możliwość spotkania z rówieśnikami z całego świata? Wyprawy na koniec świata, aby na nowo zbliżyć się do natury? Naukowych wakacji, które pozwolą wam dzielić się swoja pasją z innymi i umożliwią wzięcie udziału w programie badawczym? W Québecu, Francji, Kirgistanie, Japonii, Szwajcarii lub Polinezji Francuskiej? ↓ Lire le descriptif détaillé plus bas ↓

Wyjedź na obóz naukowy już w najbliższe wakacje!

Poszukujecie : Wakacji na łonie natury, które uwrażliwią Wasze dzieci na środowisko? Oryginalnych i wysokiej jakości zajęć dla małego odkrywcy, które pozwolą mu odkryć tajemnice bioróżnorodności, geologii, architektury, modelarstwa lotniczego, czy archeologii? Solidarnego wyjazdu, który nauczy Wasze dziecko, jak działać na rzecz zrównoważonego rozwoju i pozwoli mu odkryć inne kultury? Nietypowych kolonii językowych, na których dziecko oprócz nauki języka będzie miało możliwość spotkania z rówieśnikami z całego świata? Wyprawy na koniec świata, aby na nowo zbliżyć się do natury? Naukowych wakacji, które pozwolą wam dzielić się swoja pasją z innymi i umożliwią wzięcie udziału w programie badawczym? W Québecu, Francji, Kirgistanie, Japonii, Szwajcarii lub Polinezji Francuskiej? ↓ Lire le descriptif détaillé plus bas ↓

Strona główna > Présentation > Wyjedź na obóz naukowy już w najbliższe wakacje!

Ostatnimi czasy dziedziny naukowo-techniczne są coraz bardziej popularne, o czym świadczy miedzy innymi sukces francuskiego „Święta Nauki”. Pośród wielu dostępnych środków przekazu, « kolonie naukowe » oferują warsztaty praktyczne uzupełniające zajęcia szkolne, a przy tym także niezapomniane wakacje. Jednakże ich forma oraz sposób organizacji mogą przynieść uczestnikom o wiele więcej: pasja, motywacja, twórczość, innowacja, przełamywanie własnych ograniczeń i pozbywanie się uprzedzeń, oto czego uczą nasze wakacyjne obozy naukowe.

Tygodniowy, dwutygodniowy lub miesięczny pobyt daje uczestnikom czas na odkrywanie, uczenie się, pogłębianie wiedzy i eksperymentowanie. Niektórzy być może odkryją w sobie pasję i przyszły zawód, inni zrozumieją, że nauka « wcale nie musi być taka trudna », a naukowiec to osoba jak każda inna. Jeszcze inni zostaną być może naukowcami, inżynierami czy badaczami, a pozostali pewnie zwrócą się ku innym dziedzinom, ale z obozu - poza nabytą wiedzą - wyniosą również umiejętność krytycznego myślenia i otworzą się na « ducha nauki », niezbędnego we współczesnym świecie. Da on tym przyszłym notariuszom, bankowcom, marketingowcom, politykom czy robotnikom rzeczywiste umiejętności refleksji i zdolność podejmowania właściwych decyzji.

Wakacyjne obozy i kolonie naukowe, to znakomity sposób spędzania wolnego czasu w pełnym tego słowa znaczeniu - taki wyjazd pozwala realizować zróżnicowane projekty badawcze, przy równoczesnym uczestnictwie w zajęciach sportowych, ręcznych czy artystycznych.

Wakacyjne staże są szczególnym etapem w rozwoju społecznym dzieci i młodzieży. Taki wyjazd to często pierwsze, samodzielne doświadczenie młodego człowieka poza środowiskiem rodzinnym, okazja do otwarcia się na świat i nawiązanie nowych więzi społecznych.

Mogą więc Państwo zaoferować swoim dzieciom ciekawe wakacje znakomicie wpisujące się w ducha naszych czasów. Ponadto podczas naszych obozów jeden animator przypada na każde pięcioro dzieci (zamiast jednego animatora na dwanaścioro dzieci, jak zaleca francuskie Ministerstwo Młodzieży i Sportu), co pozwala nam na zagwarantowanie nie tylko niezrównanej jakości, ale przede wszystkim bezpieczeństwa na wszystkich poziomach.

 Gdzie

Obozy odbywają się w regionach atrakcyjnych dla młodzieży. Wybieramy takie ośrodki zakwaterowania, które znajdują się w regionach charakteryzujących się dużym bogactwem i różnorodnością natury, oraz oferują wiele atrakcji naukowych i kulturalnych. Głównym miejscem pobytu jest zawsze wygodny budynek, z którego zespoły mogą wyruszać na kilkudniowe wyjazdy naukowe, wedle swojego uznania wybierając kierunki: nad morze, w okolice wulkanu, czy w serce puszczy.

Ośrodki te są w posiadaniu naszego stowarzyszenia. Państwa dzieci nie przyjeżdżają więc do budynku wynajętego na okres wakacyjny, ale do prawdziwego ośrodka naukowego, wyposażonego w niezbędny sprzęt oraz z wykwalifikowaną kadrą.

 Kiedy

Pobyty odbywają się co roku, podczas ferii szkolnych, oraz w lipcu i sierpniu. Dzieci są przydzielane do odpowiednich grup wiekowych. Ci młodsi, w wieku od 7 do 9, oraz od 10 do 12 lat, uczestniczą w obozach o długości od jednego tygodnia do jednego miesiąca, podczas gdy starsi, mający od 13 do 15 i od 16 do 18 lat uczestniczą w projektach co najmniej dwutygodniowych. Zdarza się, że najwięksi entuzjaści zostają z nami na cały miesiąc, a nawet na dwa.

 Z Kim

- Instytucje patronujące. (francuskie Ministerstwo Młodzieży i Sportu, Ministerstwo Edukacji, UNESCO) zwracają się do nas z prośbą o organizację obozów wakacyjnych, zaspokajających współczesne potrzeby społeczne.

- Wychowawcy-naukowcy. Wszechstronni, zapewniają nie tylko codzienną opiekę nad waszymi dziećmi, ale czuwają również nad całościowym programem pedagogicznym. Organizują zajęcia naukowe w oparciu o informacje udzielone przez ekspertów (niezależnych specjalistów, lub ekspertów francuskich ośrodków badawczych).

- Uczestnicy. Zgodnie z tzw. modelem colocoop, co roku dajemy dzieciom coraz więcej autonomii oraz zwiększamy zakres ich odpowiedzialności. Podczas naszych obozów zasady są ustalane przez samych uczestników (organizowane są nawet konkursy wychowawców !). Ta regularna (zazwyczaj zbierająca się dwa razy w tygodniu, a czasem nawet codziennie) « dziecięca rada » to walne zebranie uczestników tego samego turnusu lub będących w tym samym przedziale wiekowym. Takie spotkania pozwalają każdemu z nich wyrazić własne pomysły.

- Rodzice. Mają okazję zobaczyć obóz na własne oczy przed i po zakończeniu turnusu, kiedy przywożą swoje dzieci i gdy je odbierają, uczestnicząc przy okazji w wystawie lub konferencji wieńczącej obóz. Dla rodziców jest to okazja do zapoznania się z tym, co podczas wakacji udało się dzieciom zrealizować, a dla młodzieży - możliwość przedstawienia rodzicom swoich osiągnięć i nabytej wiedzy naukowej.

- Każdy z dwóch zespołów pedagogicznych (zajmujących się grupami młodszą i starszą) jest nadzorowany przez kierownika obozu, podczas gdy zespół realizujący ten sam program zajęć pozostaje pod opieką kierownika programu. Obaj podlegają Dyrektorowi ośrodka, z którym łączy Państwa umowa. Każdy program naukowy (SPIP SPIP SPIP est le CMS (Système de Gestion et de Publication de Contenus sur Internet) que l’association Objectif Sciences International a choisi pour développer ses outils en informatique logistique mis au service des recherches scientifiques menées sur ses différents Centres de Séjours Scientifiques. , PARADISAEA, BOREALIS, RAHUI, etc.) jest wspierany przez członków wspólnego dla całego stowarzyszenia Centrum Zasobów, które zapewnia spójność oraz śledzi stan zaawansowania projektów realizowanych przez każdy obóz, mając globalny wgląd we wszystkie proponowane zajęcia naukowe. Osoby te stoją na straży jakości projektów, w których będą uczestniczyć Państwa dzieci, oraz pomyślnego przebiegu ich wakacji.

- Ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z przyjętym zwyczajem, przed każdym nowym sezonem o naszej obecności uprzedzamy miejscową policję, straż pożarną, francuskie Ministerstwo Młodzieży i Sportu, jak również regionalne służby weterynaryjne i sanitarne. Wszystkie te jednostki, wcześniej poinformowane o naszej obecności, w razie potrzeby będą w stanie szybko interweniować.

- Lokalne władze, dziennikarze, dostawcy oraz inni partnerzy, stali bądź okazjonalni, są naszymi istotnymi łącznikami zewnętrznymi. Utrzymują z nami kontakt, pisząc o obozach artykuły lub przysyłając swoich przedstawicieli na wystawy organizowane przez uczestników naszych obozów. W ten sposób obozy Objectif Sciences International wpisują się w koncepcję rozwoju lokalnej społeczności, zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i kulturowej, ekonomicznej czy turystycznej. Dla przykładu, duża część świeżych produktów podawanych podczas posiłków w naszych ośrodkach pochodzi od lokalnych producentów.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze stowarzyszenie, możesz rozesłać nasze plakaty wśród znajomych !
Przejrzyj katalog oferowanych przez nas obozów

Nos partenaires