Envoyer à un ami

Le projet de recherche en Camps de Vacances

Celem praktykowania Nauk ścisłych... Zaangażuj się w organizację pozarządową: Wyjazd z Objectif Sciences International wiąże się z uczestnictwem w ekscytującej przygodzie przygotowanej przez organizacje o charakterze niezarobkowym, zaangażowanej w tematykę Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju. Z racji tego że poniesione koszty podróży traktowane są jako darowizna na rzecz organizacji o charakterze niezarobkowym, kwalifikują się one do prawa odliczenia ulgi podatkowej, co sprawia, że są one znacząco niższe! Proszę się z nami skontaktować w celu uzyskania więcej informacji. Wycieczki dostępne dla wszystkich: Poprzez wybór odpowiednich programów oraz zapewnienie odpowiedniej organizacji, Objectif Sciences International zapewnia szerokie uczestnictwo w naszych obozach. Dorośli, dzieci w każdym wieku oraz pochodzące z różnych środowisk, osoby cierpiące na alergie oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności są mile widziane. Organizacja dysponuję pomocą finansową przeznaczoną dla osób, które nie są w stanie w pełni sfinansować wycieczki. ↓ Lire le descriptif détaillé plus bas ↓

Le projet de recherche en Camps de Vacances

Celem praktykowania Nauk ścisłych... Zaangażuj się w organizację pozarządową: Wyjazd z Objectif Sciences International wiąże się z uczestnictwem w ekscytującej przygodzie przygotowanej przez organizacje o charakterze niezarobkowym, zaangażowanej w tematykę Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju. Z racji tego że poniesione koszty podróży traktowane są jako darowizna na rzecz organizacji o charakterze niezarobkowym, kwalifikują się one do prawa odliczenia ulgi podatkowej, co sprawia, że są one znacząco niższe! Proszę się z nami skontaktować w celu uzyskania więcej informacji. Wycieczki dostępne dla wszystkich: Poprzez wybór odpowiednich programów oraz zapewnienie odpowiedniej organizacji, Objectif Sciences International zapewnia szerokie uczestnictwo w naszych obozach. Dorośli, dzieci w każdym wieku oraz pochodzące z różnych środowisk, osoby cierpiące na alergie oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności są mile widziane. Organizacja dysponuję pomocą finansową przeznaczoną dla osób, które nie są w stanie w pełni sfinansować wycieczki. ↓ Lire le descriptif détaillé plus bas ↓

Strona główna > Présentation > Le projet de recherche en Camps de Vacances

Czy istnieje lepsza metoda nauczania młodych ludzi jak prowadzić badania naukowe niż poprzez praktyczne szkolenia w ramach których uczestnicy sami prowadzą badania naukowe?

W projekcie pedagogicznym nazywanym „Projektem badawczym”, młodzież prowadzi swoje własne badania w sposób autonomiczny i niezależny czerpiąc inspirację z projektów realizowanych w różnych zakątkach świata. Oznacza to, że celem prowadzonych badań jest przyczynienie się do rozwoju badań naukowych, które są już w trakcie realizacji a nie zwyczajne odtwarzanie mniej lub bardziej znanych doświadczeń.

Porównując opisany powyżej sposób prowadzenia badań z Olimpiadą Fizyczną w ramach której licealiści często ograniczają się do odtworzenia znanych doświadczeń, może się on wydać nad wyraz ambitny. Jednakże, nie podlega wątpliwości, że jest on możliwy do zrealizowania a doświadczenie pokazuję, że uczestnicy czerpią z niego niewymierne korzyści.

Na tyle na ile kontakt z naukowcami jest mocno wskazany w trakcie realizacji takiego projektu, prowadzenie badań w formie codziennej współpracy byłoby trudne do zrealizowania. Naukowcy musieliby za każdym razem na nowo dostosować poziom do poziomu nowych uczestników co zajęłoby niemal tyle samo czasu co długość trwania całego obozu oraz podejmowana tematyka nie zawsze odpowiadałaby poziomowi uczestników, etc.

Istnieję wiele obszarów, z których młodzież pasjonująca się tematem oraz pracująca samodzielnie lub w towarzystwie nauczycieli, czerpię doświadczenie w trakcie szkolenia. Co tak naprawdę się liczy jest dostarczenie im odpowiednich środków do tego aby uczestnicy mogli zrealizować własne badania. W przypadku obozu naukowego dla młodzieży w przedziale wiekowym od 16 do 18 roku życia, którego tematyką jest geologia oraz przedmiotem badań jest magma, takim środkiem będzie „podróż na wyspę wulkaniczną lub „przygotowanie próbek skalnych”. Zarówno nasze metody eksperymentalne jak i struktura pracy jest przygotowana przez osoby nadzorujące badania, z kolei nadzwyczajne środki są zapewnione przez laboratoria partnerskie zaangażowane w projekt. W tej fazie projektu wkraczają naukowcy dostępni za pomocą „gorącej linii” telefonicznej i mailowej, maksymalnie od jednego do maksymalnie trzech razy po pół dnia w ramach obozy trwającego dwadzieścia jeden dni.

Realizowane badania naukowe mogą także dotyczyć tematów podejmowanych przez naukowców na drugim końcu świata. Punktem wyjścia przy wyborze tematyki badań jest to że czy są one realizowane na terenie miejsca pobytu co daję uczestnikom możliwość poznania naukowców.

Cegiełka, którą uczniowie dokładają do rozwoju nauk ścisłych nie jest wielka, ale mimo wszystko ma znaczenie i przynosi satysfakcję. Najważniejsze jest jednak to, że podczas realizacji takiego projektu, młodzież PRZEPROWADZA badania, a nie tylko słucha tego co ma do powiedzenia naukowcy. Nie jest to krótka wizyta w ich biurze. Uczestnicy współpracują z naukowcami oraz jednocześnie dobrze się bawią, co zupełnie zmienia charakter realizowanego projektu. Prezentacja multimedialna przygotowywana na zakończenie jest dokładnie opracowana i bogata w argumenty. Składa się z napisanego na wysokim poziomie artykułu, zamieszczonego na stronie internetowej obozu. Może się tak zdarzyć, że zostanie on również opublikowany w czasopismach specjalistycznych. Uczniowie kontynuujący badania, mogą nawet uzyskać możliwość zabrania głosu podczas konferencji, której gośćmi są wybitni specjaliści.

Badania rozpoczęte w trakcie obozu wakacyjnego mogą być kontynuowane w domu. Rezultaty badawcze uczestników, którzy mocno w to wierzą, mają szansę zastać wykorzystane przez profesjonalnych naukowców. Przykładem tego jest historia, która wydarzyła się kilka lat temu. Grupa młodzieży w wieku od 16 do 18 lat miała za zadanie stworzenie miniaturowego sterowanego statku podwodnego w celu zbadania dna jeziora Leman, na granicy ze Szwajcarią. Zaraz po rozpoczęciu projektu, naukowcy ze stacji obserwacji i eksperymentów z krajowej organizacji badawczej przedłożyli prośbę o umożliwienie wykorzystania ich projektu w ramach ich własnych badań naukowych. Statek podwodny miał posłużyć naukowcom w rozwiązaniu problemu ze zbliżeniem się do ryb w jeziorze, z którym borykali się od kilku lat. Brak czasu na to aby mogli oni samodzielnie podjąć się tego zadania, pozwolił początkującym naukowcom zdać sobie sprawę z tego co byli w stanie osiągnąć.

Si vous désirez soutenir l’association vous pouvez diffuser nos affiches autour de vous !
Consultez le catalogue des séjours

Nos partenaires

Voir également